Компютърна периметрия

Уред за определяне границите на зрителното поле (периферното зрение). Използваме OCTOPUS 900 (HAAG-STREIT DIAGNOSTICS).

прочети още

Ретинална камера

Цветна снимка на очното дъно. Използваме модела TRC-50DX на фирмата Topcon

прочети още

Ехограф a-scan

Ултразвуково изследване на очното дъно при непрозрачни очни среди. Използва се също при изчисляването на вътреочните лещи. Използваме модела OcuScan на Alcon. Прочетете повече за ехографията и прилож…

прочети още

Ехограф b-scan

Ехографът Compact Тouch B-scan с възможност за извличане на биометрични и пахиметрични данни е създаден, за да осигури нов стандарт в света на компактните и преносими системи на офталмологичната ехог…

прочети още

Офталмометър

Апаратът LENSTAR LS 900 представлява функционален анализатор на зрението. Той е неинвазивен, безконтактен OLCR-биометър (с оптична ниско кохерентна рефлектометрия) за измерване на различни очни парам…

прочети още

Oct - оптичен кохерентен томограф

Най-съвременния и високотехнологичен метод за изследване на очното дъно. Използваме модела I Vue на американската фирма Optovue.

прочети още