Очна клиника "Трошев" обявява свободно място за лекар специализант по "Очни болести" на основание наредба  №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Всички жеаещи кандидати е необходимо в срок до 20.03.2018 г. в счетоводството на очна клиника "Трошев" да подадат следните документи: заявление за кандидатстване в свободен текст, автобиография и копие от диплома за висше образование. На база подадените документи ще бъде проведен предварителен подбор на кандидатите, а на 30.03.2018 г. ще се състоят интервюта с одобрените от тях.