Офталмолози от очна клиника

Д-р Атанасова и д-р Бозова от очна клиника "Трошев" взеха участие в международна среща на обществото от специалисти, борещи се с очните възпаления. Форумът се проведе в Лозана, Швейцария, в дните 18-21 октомври, 2017 г.  

Богатата програма на събитието включваше научни лекции и ориентирани към практиката специализирани сесии с над 330 лектори от всички краища на света. Особен интерес за специалистите от клиниката бяха участията им в платформи, касаещи редките заболявания (туберколоза, HIV и др.) и настъпващите от тях усложнения и очни възпаления, както и заболяванията на ретината и съвременното лечение на макулна дегенерация. В добре организираните професионални пространства и дискусии офталмолозите от клиниката успяха да обменят опит и добри практики с колеги от чужбина, както и да задълбочат познанията си в представляващите интерес за тях  и техните пациенти области.