Флуоресцеинова ангиография (цветна снимка на очното дъно)

Флуоресцеиновата ангиография е основна диагностична процедура при диабетна ретинопатия, макулна дегенерация, свързана с възрастта, тумори, възпалителни и съдови заболявания на очното дъно.

прочети още

Ехография

С ехографията може да се установи наличието и локализацията на отлепване на ретината, точните граници и височината на очни или орбитни тумори, дебелината на очедвигателните мускули.

прочети още

Биометрия

Пълната оптична биометрия представлява диагностична процедура за измерване на различни очни параметри, с цел изчисляване и определяне на подходящите за пациента вътреочни лещи (IOL) за имплантиране с…

прочети още

Ост (скенер) - оптична кохерентна томография

Изследването е незаменим помощник при поставянето на някои диагнози: Диабетна ретинопатия, Макулни дупки, епиретинни мембрани, кистоиден оток на макулата, централен серозен хориоретинит, увреждане на…

прочети още

Тестът на амслер

Тестът на Амслер е важен за откриване на заболявания на макулата (централната част на ретината).

прочети още

Гониоскопия

Гониоскопията е основна част от изследванията при глаукома. В резулат се определят двете основни форми на глаукомата: откритоъгълна и закритоъгълна.

прочети още