Факоемулсификатор

CONSTELLATION ® Vision System представлява микрохирургична сиситема, която се използва в офталмологичната хирургия, както на преден, така и на заден очен сегмент. Фaкоемулсификаторът е производство на американската фирма Alcon и е най-добрата машина в света за отстраняване на вътрешно перде и за извършване на витреоретинални операции. 


Прочетете повече за етапите на оперативното лечение на вътрешното перде и употребата на системата Constellation тук.