Апарат за определяне дебелината на роговицата. Интегрирана част в три от апаратите на клиниката: OcuScan, Lenstar и OCT I Vue.