Клиника

Здравно-образователна беседа на тема "Превенция на очни усложнения от диабет. Последиците от диабета върху очите - диагностика и съвременни методи на лечение", със специалното участие на д-р Станимир Трошев, днес ще даде началото на кампания посветена на превенцията на очни усложнения от диабет в Стара Загора. Кампанията се осъществява в партньорство със Сдружение "Диабет" - Стара Загора и ще бъде съпроводена с профилактични прегледи.

Диабетната ретинопатия засяга над една трета от хората, страдащи от диабет, и е една от водещите причини за загуба на зрение в работоспособна възраст. В глобален мащаб все повече хора, страдат от диабет и съответно пациентите с диабетна ретинопатия се увеличават. Необходими са навременни ефективни действия за това рискът от очни усложнения при диабет да бъде редуциран. Едно по първоначалните действия, които всеки пациент трябва да предприеме, когато му бъде поставена диагноза „диабет” – това е да се погрижи за очите си, като направи скрининг за диабетна ретинопатия. А една от основните задачи на очните медицинските специалисти е да придружат пациентите, страдащи от диабет, в грижата за очите им, като им дадат ясни насоки за необходимите бъдещи изследванияте, тяхната честота и ги придружат по време на тяхното индивидуално лечение с предоставяне на съвременна специализирана медицинска помощ.

Изключително важно е хората, страдащи от диабет, да не пропускат рутинния очен преглед за диабетна ретинопатия и други очни усложения от диабет. Понякога, промените в очите, причинени от диабета, настъват безсимптомно и редовните прегледи са основното средство за установяването им и превенцията от настъпване на тежки усложнения и загуба на зрение. Затова е препоръчително един пациент, страдащ от диабет, да посещава очен лекар поне веднъж годишно. За съжаление,  не всеки български пациент, страдащ от диабет се насърчава и му се предоставя възможност да направи специализиран очен преглед в точния момент от време. Много често личните лекари, поставени пред лимитите и ограниченията на Национална здравноосигуурителна каса,  отказват да предоставят направление и насочат пациент за рутинен профилактичен преглед.

Точно в този контекст Сдружение „Диабет” и очна клиника „Трошев”, град Стара Загора, обединяват усилията си, за да окажат навременна подкрепа в борбата с очните усложнения от диабет, осъществявайки превенция посредством профилактични прегледи.