Обявление за свободно място за лекар специализант по

Очна клиника "Трошев" обявява свободно място за лекар специализант по "Очни болести" на основание наредба  №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Всички жеаещи кандидати е необходимо в срок до 20.06.2019 г. (удължен) да подадат по електронен път на email: info@troshev.bg следните документи:

  • автобиография 
  • мотивационно писмо
  • копие от диплома за висше образование

На база подадените документи ще бъде проведен предварителен подбор на кандидатите, след което служител от клиниката ще се свърже с одобрените от тях, за да бъдат насрочени интервюта, които се очаква да бъдат проведени през втората половина на месец юни 2019 г.