От 21.04.2020 г. възстановяваме приема и провеждането на планова лечебна и оперативна дейност

Уважаеми пациенти,

във връзка със заповед РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на Здравеопазването за поетапното възстановяване на приема и провеждането на планова лечебна и оперативна дейност, екипът на клиника „Трошев” от утре (21.04.2020 г.) възобновява необходимите медицински прегледи и консултации, както и плановата оперативна дейност, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол в условия на сложната епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

1. Прегледите ще се извършват само с предварително запазен час на тел.: 042/ 63 00 53
2. Прегледите ще се извършват при взети засилени противоепидемични и хигиенни мерки в специализираните и общите помещения на клиниката – филтър, дезинфекция и проветряване. Молим всички пациенти да носят лични предпазни средства – маски и др. по време на прегледа.
3. Пациенти няма бъдат допускани да изчакват ред в общите помещения. В клиниката ще влиза по един, като молим всички останали да изчакват реда си търпеливо отвън на препоръчителното разстояние от 1.5 м. един от друг.

Останете здрави,
Екипът на клиника „Трошев”