Първа катарактална операция с 3D визуализация в клиника

На 9 юли д-р Станимир Трошев извърши първата си катарактална операция с 3D визуализация с помощта на Alcon NGENUITY 3D visualisation system. Към днешна дата броят на извършените катарактални и глаукомни операции от д-р Станимир Трошев с тази иновативна 3D система за визуализация достига близо 50. Тази стъпка в бъдещето е провокирана от постоянния стремеж на екипа ни да бъдем максимално полезни на нашите пациенти и възможна благодарение на безпрецедентната подкрепа на пионера в областта на 3D хирургията в България (а и не само) - д-р Лукан Мишев.