Позиция на очна клиника

С настоящата позиция, лекарите от очен медицински център „Трошев“ изразаваме несъгласието си с определени точки от предложените текстове за нов стандарт по „Очни болести“. Считаме, че те нито биха подобрили качеството на офталмологичната помощ, нито достъпа на пациентите до качествена офталмология. Освен това, споделяме опасенията си, че така представените текстове, придобиват звучене с лобистки характер и биха внесли силно разединение в гилдията.

Точките, по които бихме искали изкажем възражения са следните:

т 2.1 - не става ясно защо се обвързва нивото на компетентност на лекаря-специалист с нивото на компетентност на лечебното заведение, в което работи. Така се дава възможност здравните заведения юридически да добавят или отнемат офталмологична компетентност на лекарите.

т 3.3.2.8.1 - това предложение, чрез което се изисква наличието на клинична лаборатория на АДРЕСА на лечебното заведение, е директен саботаж на отличната оперативна дейност на десетки хирургични центрове в България, на които ще бъде отнета възможността да осъществяват дейността си. Това би било обвързано със значителни безмислени инвестиции, обособяване на помещения и най-непосилното - осигуряване на квалифициран медицински персонал.

т 3.3.2.8.2 - наличието на рентген (интересно защо само скопия) допълнително би усложнил регистрацията на здравните заведения, предвид тежките изисквания към работата на рентгенологичните лаборатории, като се има предвид, че се касае за няколко десетки случая годишно в България. По същата логика би могло да се постави условие към очните клиники от трето ниво на компетентност, които се занимават с онкология, да притежават линеен ускорител.

Прави впечатление, че от предложения стандарт отпада изискването за видеорегистрация на медицинските процедури към лечебните заведения от трето ниво на компетентност, задължителна от предишния стандарт, която се обособи като добра стандартна практика в повечето частни центрове, занимаващи се с катарактална и витреална хирургия. Същото това изискване, между другото, поставено и от НЗОК за контрол на медицинската дейност бе многократно атакувано от някои частни и държавни клиники. Да не забравяме, че освен за осъществяване на контрол,  видеорегистрацията е незаменим помощник при обучението на лекарите - специализанти.

Задаваме си и въпрос, свързан със специализантите, работещи в структури от второ ниво на компетентност. Предвид потенциалното понижаване на нивото на компетентност на лечебното заведение, при хипотетично приемане на тези абсурдни изисквания към лечебните заведения, какво би се случило със специализиращите ни млади колеги? И всичко това се случва на фона на все по-нарастващата нужда от специалисти и медицински персонал в страната ни.

Ние, лекарите от очна клиника „Трошев“, бихме искали да знаем КОЙ (нека веднъж да излязат с имената си и дадат доводите си) е създал така предложените текстове към проекта за Стандарт по офталмология, при наличие на Експертен съвет и липсата на поне едно общо събрание на гилдията от март 2020 г. На електронните си пощи българските офталмолози многократно получавахме имейли за PR-акции на ръководството на БДО, но за съжаление нещо толкова важно, касаещо всички български очни лекари, никой не получи информация.

И накрая бихме искали да завършим с един от основните принципи в правото на една държава. И това е, че правото трябва да следва живота, а не обратното. При положение, че Животът неведнъж е показал необходимостта и ползата от съществуването на определени медицински заведения, които прекрасно осъществяват дейността си в полза на обществото, то защо е необходимо да създаваме правила, които да унищожават същите тези центрове.

Д-р Станимир Трошев
Очен медицински център „Трошев“, Стара Загора

/офталмохирург с 28-годишен стаж и повече от 30 000 очни операции с много голяма сложност и опит да бъде деквалифициран/

Тук ще откриете пълният текст на предложението за нов Стандарт по "очни болести", публикуван на сайта на Министерство на здравеопазването