Правила за прием на пациенти по време на извънредната епидемиологична обстановка

Уважаеми пациенти,

бихме искали да ви запознаем с нашите правила за прием на пациенти по време на извънредната епидемиологична обстановка, които най-учтиво Ви молим да спазвате.

1. Прегледите се осъществяват само с предварително запазен час.

За да не се получава струпване на хора и за постигане на максимален комфорт за всички пациенти, на които им предстои преглед в диагностичния и/или операция в хирургичния център на клиниката, Ви молим най-учтиво да посещавате клиниката, само след предварително запазен час на тел.: 042 63 00 53. Това се отнася за всички пациенти, вкл. и диспансерните пациенти.

2. Изчаквайте реда си отвън. Ще бъдете повикан от служител на клиниката.

За да осигурим изискуемите отстояния между хората, както и Вашата сигурност и комфорт по време на престоя Ви в клиниката, Ви молим да изчаквате реда си отвън, като ще бъдете повикан и придружен от служител на клиниката.

3. Носете маска и сложете калцуни при влизане.

За Ваша и наша безопасност Ви молим да носите предпазни средства – собствена маска и да сложите калцуни (ще ги откриете на входа) при влизане в клиниката. Във фоайето са на разположение и дезинфектанти, които свободно можете да ползвате, при необходимост.

4. При необходимост се допуска пациентът да бъде само с 1 придружител.

Ако пациентът има необходимост от придружител (трудноподвижен е или др. съдействие), нека той да бъде само един.

Благодарим Ви!