Eдновременно премахване на вътрешно перде и извършване на трабекулектомия.