Трабекулектомията представлява създаване на допълнителен път за оттичане на преднокамерната течност с или без имплант с цел понижаване на вътреочното налаягане. Тази операция е рутинна за нашата клиника и осигурява много години стациониране на глаукомата.

Вижте още:

Как да предотвратим последиците от глаукома?