Биометрия

Пълната оптична биометрия представлява диагностична процедура за измерване на различни очни параметри, с цел изчисляване и определяне на подходящите за пациента вътреочни лещи (IOL) за имплантиране след отстраняване на естествените кристални очни лещи.

Изследването се извършва с най-прецизния апарат за изчисляване на вътреочни лещи – LENSTAR 900 и дава информация за следните параметри:

  1. Осовата дължина на окото
  2. Дебелината на роговицата
  3. Дълбочината на предната камера
  4. Дълбочината на камерата на вътреочната течност
  5. Дебелината на лещата
  6. Радиуса на кривината на меридиана на роговицата от плосък до стръмен
  7. Осите на меридианите
  8. Разстоянието бяло-бяло
  9. Диаметъра на зеницата