Биомикроскопия

Изследването представлява оглед на предния очен сегмент на окото (конюнктива, склера, роговица, ирис, зеница и леща) с биомикроскоп. Биомикроскопът, в случая шпалт лампа е вид микроскоп, с чиято помощ може да се оглежда повърхността на живи тъкани в детайли. Съвременните апарати са дигитализирани и дават възможност за запис на снимковия материал в цифров вид.

Повече за използваната апаратура при биомикроскопията, моля, прочетете тук.