Ехография

Ехографията се използва за изследване на очното дъно при непрозрачни очни среди. Такива са основно плътна катаракта, помътнявания на роговицата или кръв във стъкловидното тяло. Могат да се изследват и тъканите зад и около очната ябълка. С ехографията може да се установи наличието и локализацията на отлепване на ретината, точните граници и височината на очни или орбитни тумори, дебелината на очедвигателните мускули.


С това изследване се измерва предно-задната ос на окото, което е задължителна част от формулата за определяне на диоптрийната сила на изкуствената леща при катаракталната хирургия.


В нашата клиника използваме комбиниран А ехограф на американската фирма Alcon,
model Ocuscan и Б ехограф (Compact Тouch B-scan 3 ин 1) на френската компания Quantel Medical.