Флуоресцеинова ангиография (цветна снимка на очното дъно)

При това изследване се използва свойството на веществото Флуоресцеин да флуоресцеира (свети) при осветяване със синя светлина. Използва се фундус камера, в която се излъчва безвредна синя светлина с дължина на вълната 490 nm. Веществото се инжектира венозно, като след точно определени интервали се правят серия от снимки на очното дъно, наречени ангиограма. Снимките демонстрират състоянието на оцветените от багрилното вещество съдове на ретината и разкриват голям брой патологични промени. Флуоресцеиновата ангиография е основна диагностична процедура при диабетна ретинопатия, макулна дегенерация, свързана с възрастта, тумори, възпалителни и съдови заболявания на очното дъно. В нашата клиника се използва апарат на фирмата Topcon, model TRC-50DX