Офталмоскопия

При това изследване се оглежда задния очен сегмент, включващ стъкловидното тяло, ретината и зрителния нерв. Обикновено се извършва на широка зеница, за да се огледа по-голяма част от очното дъно. Използва се или специален уред, офталмоскоп, или различни лещи, които могат да бъдат контактни или безконтактни.

Лещата се поставя върху окото, като лекарят гледа през нея. Използвайки микроскоп за огледа през лещата, изследващият оглежда качествено цялата ретина, включително периферията - там, където тя е най-тънка и най-често се появяват разкъсванията на ретината. Такова е изследването с триогледалната призма на Голдман.

Повече за използваната апаратура при офталмоскопията, моля, прочетете тук.