Пахиметрия

Измерване дебелината на роговицата с помощта на ултразвукови вълни. Пахиметрията е задължителна при комплексното изследване на глаукомата, тъй като от дебелината на роговицата зависи точната стойност на измереното вътреочно налягане. По-дебелите роговици дават фалшиво високи стойности и обратно; по-тънките дават фалшиво ниски стойности. Дебелината на роговицата има значение и при процедурите за промяна на роговичната рефракция.


В нашата клиника пахиметрията е част от комбинирания апарат Ocuscan.