Периметрия

С това изследване се определя зрителното поле - това е пространството, което човек вижда при фиксиран напред поглед. При хората това е около 180 градуса встрани и около 60 градуса нагоре и надолу.

Периметрията е важно и необходимо изследване при много заболявания на зрителния нерв и мозъка, като глаукома, мозъчни инсулти, тумори и др. Най-точният метод за изследване на зрителното поле е компютърната периметрия. Тя е едно от най-важните изследвания, необходими за откриване и проследяване на болни от глаукома пациенти.

В нашата клиника се използва апарат Octopus.