Тестът на амслер

Тестът на Амслер е важен за откриване на заболявания на макулата (централната част на ретината).

Начин на провеждане на теста:
1. Сложете очилата за четене, ако имате такива.
2. Поставете теста на около 30 см от очите в добре осветено помещение.
3. Закрийте едното око и погледнете черната точка в центъра на решетката.
4. Ако забележите изкривени, замъглени или липсващи зони, докато гледате точката в центъра, e необходимо да отидете на преглед при очен лекар, защото това може да са симптоми на увреждане на макулата.