Съвременната глаукомна хирургия и останалите видове лечение на глаукома имат за цел да редуцират или стабилизират вътреочното налягане. Когато тази цел е постигната, пораженията върху очните структури и в частност оптичния нерв могат да бъдат предотвратени, а процента зрение запазен.

Без значение от лечението, ранната диагностика е най-добрият начин за превенция на загуба на зрението от глаукома. Това е сериозен аргумент да посещавате редовно своя очен лекар за пълен рутинен преглед, включващ и измерване на вътреочното налягане.

Кога е необходима оперативна намеса?

В зависимост от вида глаукома има няколко различни възможности за лечение. Неоперативните варианти са използването на капки или таблетки. В повечето случаи глаукомата може да бъде контролирана с един или с няколко от тези препарати. Друга процедура, която подава ръка в борбата с глаукомата е лазерната иридектомия. При този вариант на лечение с помощта на лазер се създава отворче в ириса с цел подобряване оттока и намаляване на вътреочното налягане при глаукома.

Но при някои пациенти, когато гореизброените възможности са изчерпали своята сила, е необходима оперативна намеса, за да се редуцира и контролира вътреочното налягане чрез направата на специален отвор или дренаж за оттичане на ненужното количество вътреочна течност.

Най-често използваната такава процедура се нарича трабекулектомия. Към нея се прибягва в случаите на напреднала глаукома, когато има нарушения на оптичния нерв, а очното налягане не може да се овладее с медикаменти.

Още една опция е и допълнителното поставяне на имплант с цел регулиране на оттока от окото и забавяне на срастванията в областта на операцията. Имплантите, които се използват в нашата клиника представляват миниатюри с големината на оризовоо зърно, които са от неръждаема стомана. Те са производство на водещия американски бранд Алкон.

За повече информация относно възможностите за лечение заповядайте на място в клиниката.