Д-р Денислав Трошев е специалист по очни болести в Стара Загора. Извършва консултативни прегледи, диагностика и лечение на очни болести.

Завършва Медицински университет Пловдив през 2017 г. и придобива специалност  по "Очни болести" към Медицински университет София през 2022 г.

Квалификация

Член на ESCRS (Европейска асоциация на катарактални и рефрактивни хирурзи) и Българско дружество по офталмология;

Участие в национални и международни конференции и семинари по специалността;

Advanced cataract course, Alcon Experience Centre Barcelona - 2018 г.;

Vitreo-retinal surgical and skills training Alcon Experience Centre Barelona - 2021 г.;

Курс по апликация на итравитреални медикаменти - 2021 г. 

 

Интереси

Рефрактивна хирургия

Хирургия на глаукома

Витреоретинална хирургия

От 2017 г. д-р Трошев е част от екипа специалисти на Очна клиника Трошев. Владее свободно и консултира пациенти на английски език.