ВМИ Пловдив - 1985 г.
Придобита специалност МА софия - 1990 г.

Специализации
Флуоресцеинова ангиография
Лазери в офталмологията
Член на Съюза на офталмолозите в България

Интереси и квалификация
Заболявания на ретината
Лазери в офталмологията