ВМИ Стара Загора - 1993 г.
Придобита специалност МА София - 2008 г.

Специализации
Страбология
Възпалителни заболявания на преден очен сегмент
Лазери в офталмологията
Член на Съюза на офталмолозите в България

Интереси и квалификация
Глаукома
Заболявания на ретината
Окулопластични интервенции
Хирургия на катаракта и глаукома