ВМИ Стара Загора - 1998 г.
Придобита специалност МА София - 2006 г.
Научна степен Доктор - 2006 г.

Специализации
Лазери в офтамологията
Флуоресцеинова ангиография
Детска офталмология
Член на Съюза на офталмолозите в България

Интереси и квалификация
Глаукома
Заболявания на ретината
Лазери
Окулопластични интервенции
Контактология