Ценоразпис

ОБЩ ПРЕГЛЕД* : корекция на зрението, биомикроскопия, офталмоскопия /очни дъна/, тонометър 40 лв
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД* 16 лв
КОРЕКЦИЯ НА ЗРЕНИЕТО /за далеч и за близо, включва и компютърна рефрактометрия/ 20 лв
БИОМИКРОСКОПИЯ /оглед на преден очен сегмент с микроскоп/ 10 лв
ОФТАЛМОСКОПИЯ /очни дъна/ 10 лв
ТОНОМЕТРИЯ / измерване на вътреочното налягане с безконтактен тонометър Canon, Icare  или по Маклаков/ 10 лв
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕФРАКЦИЯТА С ЦИКЛОПЛЕГИЯ /разширяване на зениците при деца включващо авторефрактометрия или скиаскопия/ 25 лв
АВТОРЕФРАКТОМЕТРИЯ /компютърна рефрактометрия/ 5 лв
КЕРАТОМЕТРИЯ /измерване на диоптрийната сила на роговицата/ 5 лв
ПЕРИМЕТРИЯ /с компютърен периметър/ 30 лв
ГОНИОФУНДУСБИОМИКРОСКОПИЯ /оглед на крайна периферия на ретината с триогледална леща на Голдман/ на едно око: 25 лв
ГОНИОСКОПИЯ на преднокамерен ъгъл /при Глаукома/ на едно око: 20 лв
АНГИОГРАФИЯ /цветна снимка на очните дъна/ 60 лв
ЕХОГРАФИЯ /А-scan/ : на око 12 лв
ПАХИМЕТРИЯ /измерване дебелина на роговицата/: на око 10 лв
ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪТРЕОЧНА ЛЕЩА 20 лв
ПРОБА НА ШИРМЕР /за определяне на слъзната секреция/ 5 лв
ЕКЗОФТАЛМОМЕТРИЯ 5 лв
ЦВЕТНО ЗРЕНИЕ /по Ишихара/ 5 лв
ПРОМИВКА НА СЛЪЗЕН КАНАЛ : на око 10 лв
ПЪРВОНАЧАЛНО НАПАСВАНЕ НА МЕКИ КОНТАКТНИ ЛЕЩИ/ включва трикратно обучение/ 25 лв
ЕКСТРАКЦИЯ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ РОГОВИЦА 30 лв
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАЛЦИФИКАТИ ОТ КОНЮНКТИВА: на око 20 лв
СУБКОНЮНКТИВАЛНА /ПАРАБУЛБАРНА/ ИНЖЕКЦИЯ 10 лв
ВЗЕМАНЕ НА СЕКРЕТ ОТ ОКО 5 лв
ЕПИЛАЦИЯ НА МИГЛИ: на око 10 лв
ЕКСТРАКЦИЯ НА РОГОВИЧНИ /КОНЮНКТИВАЛНИ/ КОНЦИ 30 лв
МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ 5 лв
ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 10 лв
ДИОПТРОМЕТРИЯ 2 лв
ПРЕГЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОР 20 лв
ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ЗА ВРЕМ. НЕТРУДОСПОСОБНОСТ 20 лв
ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД ЛКК 20 лв
ИЗПИСВАНЕ НА ТЕРАПИЯ 3 лв
ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ 5 лв
ДИГИТАЛЕН ЗАПИС НА ПРЕДЕН /ЗАДЕН/ ОЧЕН СЕГМЕНТ 6 лв
ОСТ (скенер на око) 80 лв
АБЕРОМЕТРИЯ + ТОПОГРАФИЯ 80 лв
ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ НА ФЛУОРЕСЦЕИН 15 лв
АВТОРЕФРАКТОМИЯ ЗА ДЕЦА 16 лв
СПЕКУЛАРНА МИКРОСКОПИЯ 25 лв
ЕХОГРАФИЯ /B-scan/: на око 20 лв

*Общ преглед при д-р Трошев - 60 лв., вторичен - 20 лв.