Миопия (късогледство)

Хората с миопия виждат добре близко разположените обекти, но не и далечните.

Обикновенното късогледство се появява в училищна възраст - между 8 и 12 години. Най-често то нараства с растежа на детето. Диоптърът се стабилизира и спира да расте около 18-19 годишна възраст с приключване растежа на организма. 

Късогледството може да бъде коригирано с очила или с контактни лещи. Лазерна корекция може да премахне напълно късогледството при пациенти над 18 -19 години.