Пресбиопия

Пресбиопията е състояние, дължащо се на възрастовото намаляване силата на акомодационния мускул на очите, а с това и на способността им да фокусират близки обекти.

Това състояние се проявява обикновено около 43-45 годишна възраст и налага използването на очила за четене. При късогледите хора се налага сваляне на очилата при близка работа.