Запушване на съдове на ретината

Запушването на съдовете на окото е най-спешното и драматично състояние в офталмологията. Като най-честа причина се приема нелекуваната хипертония, атеросклерозата, Диабет и др. Могат да се засегнат вените, артериите или съдовете на зрителния нерв.

- венозни оклузии;

- артериални оклузии;

- предна исхемия на зрителния нерв.