Agreement

Благодарим Ви, че използвате възможността за онлайн резервация на час за преглед при нас. Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви Общи условия за ползване на услугата „Онлайн запазване на час”.

Настоящият текст имат за цел да Ви запознае с услугата в нейната яснота и пълнота, специфика, възможности, условия и ред за ползването й. Поставяйки отметка „съгласен/на съм с условията”, Вие се съгласявате с всички описани по-долу обстоятелства, възникващи от ползването на онлайн услугата „запази час”, предоставена на нашия сайт. Целта на този документ е да уреди взаимоотношенията между Вас и очен медицински център „Трошев” ЕООД (ОМЦ „Трошев” ЕООД), гр. Стара Загора (нас) по време на използването й.

Молим Ви внимателно да прочетете настоящите условия за ползване и при възникнали въпроси да се свържете с нас на телефон 042/63 00 53 или ел. поща: info@troshev.bg

Условия за ползване:

 1. Услугата „запази час” има за цел да предостави възможност на потребителите на Интернет лесно и удобно да резервират час за свое предстоящо посещение в очна клиника „Трошев”. Въпреки това, ОМЦ „Трошев” ЕООД не гарантира, че само и единствено чрез попълване на специализирания формуляр, услугата ще Ви бъде предоставена. Съществуват последващи стъпки, които е необходимо да бъдат изпълнени за финализиране на процеса.

  1. Вашият час ще бъде запазен в случай, че :

 2. Вие сте попълнили формуляра за запазване на час пълно и коректно;

 3. Наш сътрудник се е свързал с Вас по предоставения във формата телефонен номер, обработил и потвърдил заявката Ви;

 4. Следва да имате предвид, че със запазването на час чрез специализираната ни онлайн форма, Вие се съгласявате с обработката на предоставената от Вас информация (вкл. Вашите лични данни). ОМЦ „Трошев” ЕООД е администратор на лични данни и спазва всички законови разпоредби, свързани със защитата им.

 5. С попълването на формуляра за запазване на час Вие гарантирате пред нас за коректността, точността, пълността и актуалността на всички предоставени от Вас данни.

  1. ОМЦ „Трошев” ЕООД не носи отговорност в случай, че Вашият час не потвърден поради грешно попълнени данни или невъзможност наш сътрудник да се свърже с Вас, въпреки направен опит от негова страна.

 6. Възможно е да възникнат непредвидени обстоятелства, поради които Вашата заявка за запазване на час би могла да бъде отказана.

 7. Запазените часове могат да бъдат отлагани или отменяни и от двете страни (нас и Вас). Необходимо е това да бъде направено чрез допълнително известие (по телефон) до три работни дни преди насрочения час за преглед.

 8. Екипът на ОМЦ „Трошев” ЕООД запазва правото си да актуализира условията за ползване по всяко време. Поради това обстоятелство е добре да проверявате тази информация периодично, за да сте запознати с евентуално настъпили промени.

 9. При невъзможност да спазите настоящите условия за ползване, екипът на ОМЦ „Трошев” ЕООД запазва правото си да отмени запазения от Вас час за посещение.