Правила за прием на пациенти повреме на извънредната епидемиологична обстановка